I made this widget at MyFlashFetish.com.

October 31, 2010

Światogor †

Genre: Black Metal
Since: 2003
Origin: Poland
Members:
Bielik - Guitar
Bard Radowit - Guitar
Dobrzyn - Bass
Toudi - Drums
Swietoróg - Keyboard
Official Site: www.swiatogor.prv.pl


Discography

- Pierwsze Kroki Na Slowianskiej Ziemi (2003) - Demo
1. Las - Nasz Dom - 03:29
2. Smak Pogañskiej Stali - 04:22
3. Pamiêæ Mych Braci - 05:21

- Pan Polaci Ziem Pomorskich (2004) - EP
1. Wejœcie (Intro) - 02:00
2. Cichy Powiew, Ch³odny Szept (Silent Gust, Cold Whisper) - 01:18
3. Las - Nasz Dom (The Forest - Our Home) - 03:27
4. Smak Pogañskiej Stali (Taste Of Pagan Steel) - 04:45
5. S³owiañski Duch (Slavick Spirit) - 01:08
6. Pamiêæ Mych Braci (The Memory Of Ouyr Brothers) - 05:19
7. Echa Walki (Echoes Of Battle) - 07:08
8. G³os Ba³tyku (The Voice Of The Baltic) - 01:23

- Zwiastun (2004) - EP
1. Wejœcie (Intro) - 02:00
2. Cichy Powiew, Ch³odny Szept (Silent Gust, Cold Whisper) - 01:18
3. S³owiañski Duch (Slavick Spirit) - 01:08
4. G³os Ba³tyku (The Voice Of The Baltic) - 01:23

- Tym Co Rodzimej Tradycji Wciaz Wierni (2005)
1. Stara Pie¶ñ - 05:21
2. Ju¿ Sztandar £opocze, Ju¿ Serca Gorej± - 04:00
3. Le¶ne Duch - 02:15
4. Jantaru Blask - 06:19
5. Od Karkonoszy Po Tatry - 04:15
6. Bogów Dar - 04:09
7. Ostatnia Wêdrówka Ku Krainie Welesa - 01:43
8. By Przypomnieæ Zamierzch³e Czasy (Pom¶cimy Ojców Krew) - 04:17
9. Pos±g Belbuka - 01:37
10. Pie¶ñ O S³oñcu I Ksiê¿ycu - 02:51
11. Pomorska Przyroda - 01:28

No comments:

Post a Comment